Bảng vẽ từ tính 4 màu Kitty

210,000₫

Số lượng :

Bảng vẽ từ tính có 1 viết, giúp bé tập vẽ những nét đầu tiên, kèm theo 3 logo 3 hinh tam giác, tron & vuông khơi dậy sự sáng tạo của bé khi ghép 3 hình tạo nên những bức tranh. Nhưng đặc biệt với 1 viết nhưng bé lai vẽ được 4 màu nha, giúp bức tranh của bé thêm sống động, tạo nên cảm hứng cho bé thích thú khi viết lên bảng.

Bảng dễ dàng bôi xoá bằng cách gạt ngang theo chiều qua - lại nút phia dưới của bảng.

Với phương châm chú trọng đến những sản phẩm thông minh, mang tính giáo dục cao, khơi dậy sự sáng tạo cho bé, Shop bảo đảm mang đến những sản phẩm chất lượng tuyệt vời từ vật chất đến tinh thần 

Bảng vẽ từ tính có 1 viết, giúp bé tập vẽ những nét đầu tiên, kèm theo 3 logo 3 hinh tam giác, tron & vuông khơi dậy sự sáng tạo của bé khi ghép 3 hình tạo nên những bức tranh. Nhưng đặc biệt với 1 viết nhưng bé lai vẽ được 4 màu nha, giúp bức tranh của bé thêm sống động, tạo nên cảm hứng cho bé thích thú khi viết lên bảng.

Bảng dễ dàng bôi xoá bằng cách gạt ngang theo chiều qua - lại nút phia dưới của bảng.

Với phương châm chú trọng đến những sản phẩm thông minh, mang tính giáo dục cao, khơi dậy sự sáng tạo cho bé, Shop bảo đảm mang đến những sản phẩm chất lượng tuyệt vời từ vật chất đến tinh thần 

4drawtable-kitty-170

BẠN CẦN GÌ Ở SHOP?
Mở Khung