Bảng vẽ từ tính Mickey có mẫu chữ

150,000₫

Số lượng :

Bảng vẽ từ tính có 1 viết, giúp bé tập vẽ những nét đầu tiên, kèm theo 3 logo 3 hinh tam giác, tron & vuông khơi dậy sự sáng tạo của bé khi ghép 3 hình tạo nên những bức tranh.
Bảng dễ dàng bôi xoá bằng cách gạt ngang theo chiều qua - lại nút phia dưới của bảng.

Hơn nữa bảng có thêm mẫu chữ, giúp bé dễ dàng đồ theo, tập nhận biết và đánh vần chữ cái.

Với phương châm chú trọng đến những sản phẩm thông minh, mang tính giáo dục cao, khơi dậy sự sáng tạo cho bé, Shop bảo đảm mang đến những sản phẩm chất lượng tuyệt vời từ vật chất đến tinh thần 

Bảng vẽ từ tính có 1 viết, giúp bé tập vẽ những nét đầu tiên, kèm theo 3 logo 3 hinh tam giác, tron & vuông khơi dậy sự sáng tạo của bé khi ghép 3 hình tạo nên những bức tranh.
Bảng dễ dàng bôi xoá bằng cách gạt ngang theo chiều qua - lại nút phia dưới của bảng.

Hơn nữa bảng có thêm mẫu chữ, giúp bé dễ dàng đồ theo, tập nhận biết và đánh vần chữ cái.

Với phương châm chú trọng đến những sản phẩm thông minh, mang tính giáo dục cao, khơi dậy sự sáng tạo cho bé, Shop bảo đảm mang đến những sản phẩm chất lượng tuyệt vời từ vật chất đến tinh thần 

ABCdrawtable-mickeyB-95

BẠN CẦN GÌ Ở SHOP?
Mở Khung