Banner Happy birthday dài 2.57m, chiều cao 20cm. Chất liệu nylon

BẠN CẦN GÌ Ở SHOP?
Mở Khung